Creigiau - Pentyrch - Capel Llanilltern - Gwaelod y Garth

 
 

Hanes Pentyrch History

Golwg ar ein gorffenol

Mae hanes Pentyrch, Creigiau, Capel Llanilltern a Gwaelod y Garth  wedi dod yn fyw i ni drwy waith haneswyr lleol.

Yma cewch gip ar gefndir y fro a chyfle i bori ymhellach i hanes yr ardal.

Gyda diolch arbennig i Don Llewellyn, D Barry Davies a holl aelodau Pwyllgor Amgueddfa Cyngor Cymuned Pentyrch. Hydref 2011.