Creigiau - Pentyrch - Capel Llanilltern - Gwaelod y Garth

 
 

Hanes Pentyrch History

Trafnidiaeth

Mae olion rhai o'r ffyrdd cynharaf a ddefnyddiwyd adeg y Rhufeiniaid i'w gweld ar fynydd y Garth.

Mule Train

Defnyddiwyd mulod i gario glo o ardal Efail Isaf i Radur a Chaerdydd dros Bwlch y Gwynt a Soar, trwy  Bentyrch ac heibio Cefn Colstyn.

Am filoedd o flynyddoedd y ceffyl oedd y prif fodd o drafnidiaeth a dim ond yn y 19ed ganrif y dechreuodd unrhyw newid sylweddol.

Am ganrifoedd cludwyd glo a haearn tua'r de o'r cymoedd gan resi o fulod.

Datblygwyd y rheilffyrdd i gludo glo a defnyddiau i'r dociau yng Ngaerdydd a'r Barri ac fe ddaeth yn ffordd poblogaidd o gludo teithwyr.

Yn yr ugeinfed ganrif daeth y car modur i roi modd newydd i deithio gan alluogi datblygu'r pentrefi.