Creigiau - Pentyrch - Capel Llanilltern - Gwaelod y Garth

 
 

Hanes Pentyrch History

Pentyrch

 O'i sefydlu cynnar yn gymdogaeth Gristnogol llewyrchodd Pentyrch fel cymuned amaethyddol a mwyngloddio.

 

Golygfa o'r awyr o'r hen bentref yn 1958.

Yr Hen Reithordy a Thŷ'r Castell. Mae'r gwaith cerrig o gwmpas Tŷ'r Castell yn awgrymu ei fod yn dŷ caerog yn y 17eg ganrif.

Tŷ Gwellt yn 1894. Gwerthwyd diodydd ysgafn o'r tŷ ar ddiwrnodau braf yr haf.