Creigiau - Pentyrch - Capel Llanilltern - Gwaelod y Garth

 
 

Hanes Pentyrch History

Gwaelod y Garth

Datblygodd Gwaelod y Garth o fod yn rhan dawel o Bentyrch wledig i fod yn fwrlwm o weithgarwch diwydiannol. Ar y dde gwaelod mae'r gwaith brics.

Y Garth a Gwaith Haearn Pentyrch tua 1905. Roedd agosrwydd y glo, carreg galch a mwyn hearn wedi dod â phobl newydd i mewn i ddatblygu'r adnoddau. Adeiladwyd nifer o dai ar y Garth yn agos i'r pyllau glo brig.

Gwesty Gwaelod-y-Garth a adeiladwyd yn yr 1840au.

Pen uchaf Gwaelod y Garth tua 1910. Adeiladwyd y tai tua 1845 ar dir y gwaith haearn.