Creigiau - Pentyrch - Capel Llanilltern - Gwaelod y Garth

 
 

Hanes Pentyrch History

Diolchiadau a Chsylltiadau

Dymuna Pwyllgor Amgueddfa Cyngor Cymuned Pentyrch ddiolch i bawb sydd wedi cynorthwyo i gasglu'r gwybodaeth a lluniau ar gyfer yr Amgueddfa a'r Wefan. 

Gellir cael gwybodaeth bellach oddi wrth:

Amgueddfa Cymru

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Cadw

Cyngor Cymuned Pentyrch

Cymdeithas Hanes Lleol Pentyrch a'r Cylch

Cymdeithas Hanes Lleol Llantrisant a'r Cylch

Radyr Historical Society