Creigiau - Pentyrch - Capel Llanilltern - Gwaelod y Garth

 
 

Hanes Pentyrch History

Glo

Oherwydd y cyflenwad digonol o fwyn hearn, glo a charreg galch yn agos iawn at ei gilydd llewyrchodd diwydiannau yn yr ardal o'r cyfnod cynharaf. Mae'r gwythiennau o lo sy'n redeg yn ddwfn o dan y cymoedd glofaol yn dod i'r wyneb o gwmpas Mynydd y Garth. Mae'r cyflenwad yma o danwydd wedi ei gloddio am ganrifoedd.